Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych Dział spadku to pojęcie prawne określające wartość majątku wchodzącego w skład spadku oraz dokonujące podziału majątku między spadkobierców. W 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje: Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Najważniejsze zmiany wprowadzone zostały m.in.: ustawą z 4.7.2019 o zmianie ustawy – Kodeks postępo


Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
Spadki darowizny testamenty 2020 Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie

Spadki darowizny testamenty 2020 Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami. Kiedy umiera jedna z bliskich nam osób, zadajemy sobie pytania: - co z naszym wspólnym

Autor: Elżbieta Skowrońska Bocian
Prawo spadkowe Skowrońska Bocian Książka prawnicza z prawa spadkowego

Prawo spadkowe Skowrońska Bocian Książka prawnicza z prawa spadkowego zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. W książce Prawo spadkowe przedstawiono m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jest to przede wszystkim podręcz

Autor: Repetytoria Becka
Spadki i prawo rodzinne Pytania Kazusy Tablice Testy Pytania, kazusy, tablice, testy.

Spadki i prawo rodzinne Pytania Kazusy Tablice Testy Pytania, kazusy, tablice, testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie

Autor: Zdziennicka Kaczocha
Spadki darowizny testamenty Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie

Spadki darowizny testamenty Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami. W pierwszej części opisano zagadnienia związane ze spadkiem, m.in.: kto po kim dziedziczy, c

Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
Spadki darowizny testamenty 2020 Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie

Spadki darowizny testamenty 2020 Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami. Kiedy umiera jedna z bliskich nam osób, zadajemy sobie pytania: - co z naszym wspólnym

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych


Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych